strid & lundberg

Strid & Lundberg arbetar framförallt med projektering av gatu- och markprojekt samt projekteringsledning av infrastrukturprojekt.
Vi arbetar med alla delar av projekteringsprocessen från tidiga skisser till färdiga bygghandlingar och relationshandlingar och har erfarenhet av både stora och små projekt.

VÅR HEMLIGHET

Vi är det lilla företaget med den stora erfarenheten.
Personlig kontakt och pålitliga leveranser ger långsiktiga relationer.

VÅR FRAMGÅNG

Strid & Lundberg AB startade i september 2013 av Wanja Strid och Stefan Lundberg.
I september 2017 tillkom Adam Webber som delägare.
Vi har under åren samarbetat med flertalet andra mindre företag och har kunder bland kommuner, entreprenörer, fastighetsförvaltare, arkitekter mm

tidigare uppdrag

Projekt som Strid & Lundberg deltar i omfattar bland annat:

BÄVERBÄCKEN

Strid & Lundberg har utfört system-handling och bygghandlingsprojekterar nu Bäverbäcken i samverkan med JM och Tyresö kommun.
Bäverbäcksvägen får en ny karaktär som bostadsgata med angöringsfickor, trädplantering, belysning, lokal dagvattenhantering och nytt VA-nät.
Tyresövägen breddas till två körfält i vardera riktning, inklusive en ny cirkulationsplan vid korsningen med Bäverbäcksvägen samt nya busshållplatser.  I samband med breddningen byggs också GC-nätet ut med regional cykelstandard inkl. en ny GC-tunnel under Tyresövägen med anslutande GC-ramper.

Brunkebergstorg

Wanja arbetade som underkonsult åt Nivå Landskap med framtagande av en programhandling för omdaningen av Brunkebergstorg i centrala Stockholm.

ÖStermalmstorg

Strid & Lundberg har varit med och tagit fram den nya utformningen av Östermalmstorg. Efter renovering av saluhallen kommer även torget rustas upp. Torget kommer behålla sin ursprungliga karaktär men få förbättrade gång och cykelstråk samt tydligare avgränsade ytor för fordonstrafik. Möblering och plantering kommer även att förnyas.

Referenser

"Det har varit fantastiskt att få hjälp av Strid & Lundberg. Snabb projektering och till rätt nivå. Jag kan verkligen rekommendera dem till andra inom branschen."

Anders Degerstedt, Skanska