Vilka är vi?

Vi kan hjälpa till med det mesta inom projekteringsledning samt projektering av gatu-
och markprojekt.

wanja strid

Wanja Strid har 20 års erfarenhet av gatuprojektering och uppdragsledning och har tidigare jobbat på Sweco Civil i 10 år innan hon startade Strid & Lundberg tillsammans med Stefan. Wanja är Civilingenjör inom Väg och Vatten.

stefan lundberg

Stefan Lundberg har drygt 20 års erfarenhet av projekteringsledning och gatuprojektering.
Stefan har tidigare arbetat 4 år på Scandiaconsult och 9 år på Sweco Civil,
de sista 5 åren som gruppchef för en grupp på 10-17 personer.
2013 startade han Strid & Lundberg tillsammans med Wanja.
Stefan är Civilingenjör inom Väg och Vatten.

ADAM WEBBER

Adam Webber har 18 års erfarenhet av gatuprojektering, trafikplanering och uppdragsledning i Sverige. Adam kommer från San Francisco och efter han flyttade till Sverige har han jobbat på Sweco innan han blev delägare i Strid & Lundberg.
 

Pontus Ahl

Pontus Ahl har mer än 10 års erfarenhet av gatuprojektering. Pontus har utbildat sig genom Nackademin och därefter jobbat på Sweco. Sedan 2018 är Pontus anställd på Strid & Lundberg.

Anna Bertilsson

Anna Bertilsson har 5 års erfarenhet av gatuprojektering. Anna har tidigare jobbat på Tyrens och är anställd på Strid & Lundberg sedan 2021. Anna har erfarenhet av att jobba i större exploateringsprojekt åt främst Exploateringskontoret i Stockholm.
 

MONA ISSA

Mona Issa har 4 års erfarenhet av gatuprojektering. Mona har tidigare jobbat på Tyrens och är anställd på Strid & Lundberg sedan 2023. Mona har erfarenhet av att jobba i stora och små exploaterings- och ombyggnadsprojekt.
 

ANNA IISAKKA

Anna Iisakka har 6 årserfarenhet av projekt och projekteringsledning. Anna har även arbetat som projektingenjör och har haft anställning på Skanska, men kommer närmast ifrån WSP. Anna har främst jobbat som beställarstöd åt kommuner i Stockgholmsregionen och är anställd på Strid & Lundberg sedan 2023.
 

Henrik Jakobsson

Henrik Jakobsson har 7 års erfarenhet av gatuprojektering. Henrik har erfarenhet av att jobba med flera olika beställare, så som kommuner, Trafikverket och entreprenörer, samt i olika upphandlingsformer.  Henrik har erfarenhet av att jobba som teknikansvarig och projektör i projekt som berör väg, gata och mark, inom alla olika skeden, från förstudier till bygghandlingar och relationsritningar. Henrik är anställd på Strid & Lundberg sedan 2023.