Vilka är vi?

Vi kan hjälpa till med det mesta inom projekteringsledning samt projektering av gatu-
och markprojekt.

wanja strid

Wanja Strid har 15 års erfarenhet av gatuprojektering och uppdragsledning och har tidigare jobbat på Sweco Civil i 10 år. Wanja är Civilingenjör inom Väg och Vatten.

stefan lundberg

Stefan Lundberg har 19 års erfarenhet av projekteringsledning och gatuprojektering.
Stefan har tidigare arbetat 4 år på Scandiaconsult och 9 år på Sweco Civil,
de sista 5 åren som gruppchef för en grupp på 10-17 personer.
Stefan är Civilingenjör inom Väg och Vatten.

MARIA TRYGG

Maria Trygg har 10 års erfarenhet av gatuprojektering och uppdragsledning. Hon har tidigare jobbat på Sweco Civil.
Maria är högskoleingenjör inom Byggteknik och Design.

ADAM WEBBER

Adam Webber har 17 års erfarenhet av gatuprojektering, trafikplanering och uppdragsledning i Sverige. Adam kommer från San Francisco och efter han flyttade till Sverige har han jobbat på Sweco.
 

Pontus Ahl

Pontus Ahl har 5 års erfarenhet av gatuprojektering.

DES CAMPBELL

Des Campbell har 15 års erfarenhet av gatuprojektering i England och i Sverige.
 

oscar björk

Oscar Björk har 3 års erfarenhet av gatuprojektering. Han har tidigare jobbat på Sweco Civil. Oscar är högskoleingenjör inom väg- och vattenbyggnadsteknik.