strid & lundberg

Strid & Lundberg startades 2013 av Wanja Strid och Stefan Lundberg. Företaget inriktar sig framförallt på projektering av gatu- och markprojekt samt projekteringsledning av infrastrukturprojekt. Vi arbetar med alla delar av projekteringsprocessen från tidiga skisser till färdiga bygghandlingar och relationshandlingar. Vi har erfarenhet av både stora och små projekt.
Vi är ett av Sveriges minsta företag inom infrastruktur.
Detta kompenserar vi genom att ha samarbetsavtal med ett flertal företag inom anläggningsbranschen för att kunna erbjuda kunden en helhetslösning.
 

 

 skissutredningar

Bygghandlingar

Programhandlingar

Relationshandlingar

Systemhandlingar

TA-planer

vi utför även...

... Mängdförteckning med beskrivande text.

... Projekteringsledning av infrastrukturprojekt

... Vi kan hjälpa till med teknisk granskning av väg- och gatuhandlingar samt samgranskning av hela handlingar.

... Enklare ledningssamordning samt projektering av nya dagvattenbrunnar med anslutningar.

... Vi samarbetar även med landskapsarkitekter, geotekniker, mätingenjörer samt va-projektörer så vi kan täcka de flesta teknikområden som behövs i mer omfattande projekt.