våra projekt

Vi jobbar i alla skeden från tidiga idéskisser till färdiga bygghandlingar i små och stora projekt. Nedan följer ett urval av de projekt vi arbetat i.
 

Strid & Lundberg AB är vana att jobba i alla delar av ett projekt. Från tidiga skisser till färdiga Bygghandlingar med teknisk beskrivning och mängdförteckning.
Våra projekt omfattar bland annat parkeringsutredningar åt fastighetsägare, körspårskontroller åt entreprenörer, Rambeskrivningar. Markprojektering av Återvinningscentraler.
Vi jobbar med 3D-projektering och BIM i bland annat projektet Bäverbäcken i Tyresö tillsammans med JM
Vi har även utvecklade samarbeten med företag inom hela anläggningsbranschen och kan tillsammans med dem ansvara för stora multidisciplinära projekt.  Efter att ha levererat Systemhandlingsprojektering av Älta Centrumkvarter åt Nacka Kommun tillsammans med flera av våra samarbetspartners inom andra teknikområden kommer vi under vintern/våren jobba vidare med bygghandlingsprojekteringen av Älta C

Förutom Projektering i alla dessa typer av projekt jobbar vi även med Projekteringsledning och Uppdragsledning i bland annat Sundbyberg och Hagastaden.

Glacis vid Årstastråket i Stockholm

Projekt

Vi jobbar i alla skeden från tidiga idéskisser till färdiga bygghandlingar i små och stora projekt. Nedan följer ett urval av de projekt vi arbetat i.

Bäverbäcken - JM

SH Kvartersgator E2-E5 - Wallenstam

BH Älta centrumkvarter- Nacka kommun

Granängsvägen - Tyresö kommun

Granitvägen- Tyresö kommun

Tomteboda - CO-pilot

Vista - Svefa

Raksta - JM

Östermalms torg - TK Stockholm

Åkeshovs simhall - Liljewall

Brunkebergstorg - Nivå

Katarina Södra skola  - TK Stockholm

Hastighetsplanen Farsta - TK Stockholm

Eiraskolan - TK Stockholm

Kvarnbergsskolan - Total