våra projekt

Vi jobbar i alla skeden från tidiga idéskisser till färdiga bygghandlingar i små och stora projekt. Nedan följer ett urval av de projekt vi arbetat i.
 

Strid & Lundberg AB är vana att jobba i alla delar av ett projekt. Från tidiga skisser till färdiga Bygghandlingar med komplett mängdförteckning med beskrivande text.
Vi har en stor bredd i våra uppdrag och jobbar med infrastruktur i alla typer av miljöer och områden, exempelvis ombyggnationer av befintliga gatumiljöer, nya exploateringsområden, omdaning av befintliga bostadsområden, infrastruktur och mark i anslutning till skolor, förskolor och vårdinrättningar.

Våra projekt omfattar projektering i traditionell 2D-miljö och mer komplexa uppdrag med 3D-projektering och BIM, körspårskontroller, framtagande av mängdförteckningar, rambeskrivningar och tekniska beskrivningar.

Vi har även utvecklade samarbeten med företag inom hela anläggningsbranschen och kan tillsammans med dem ansvara för stora multidisciplinära projekt. Genom att skapa team med utvalda företag kan vi erbjuda den bästa kompetensen inom respektive teknikområde.

Förutom projektering i alla dessa typer av projekt jobbar vi även med Projekteringsledning, Projektledning samt Beställarstöd.

Glacis vid Årstastråket i Stockholm

Projekt

Vi jobbar i alla skeden från tidiga idéskisser till färdiga bygghandlingar i små och stora projekt. Nedan följer ett urval av de projekt vi arbetat i.

Bäverbäcken - JM

SH Kvartersgator E2-E5 - Wallenstam

BH Älta centrumkvarter- Nacka kommun

Granängsvägen - Tyresö kommun

Granitvägen- Tyresö kommun

Tomteboda - CO-pilot

Vista - Svefa

Raksta - JM

Östermalmstorg - TK Stockholm

Säkra skolvägar  - TK Stockholm

Hastighetsplanen Farsta - TK Stockholm

Bälinge skola - NCC

SH Täljö strandängar - PEAB