vår tanke

Vi vill erbjuda våra kunder en nära och personlig kontakt i allt från de mindre skissjobben till stora, komplexa projekt. Vi tar fram lösningar som är anpassade till kundens behov och önskemål utifrån gällande krav och riktlinjer.
Vi strävar efter bredd och öppenhet inom företaget och mot våra kunder och samarbetspartners.

Vi samarbetar med flera andra företag inom anläggningsprojektering och trafikplanering för att kunna erbjuda en helhetslösning.

Vi arbetar enligt ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Programhandlingar

Relationshandlingar

Systemhandlingar

TA-planer

Bygghandlingar

skissutredningar

vi utför även...

... Mängdförteckning med beskrivande text.

... Projekt och Projekteringsledning av infrastrukturprojekt

... Vi kan hjälpa till med teknisk granskning av väg- och gatuhandlingar samt samgranskning av hela handlingar.

... Vi samarbetar även med landskapsarkitekter, geotekniker, mätingenjörer samt va-projektörer så vi kan täcka de flesta teknikområden som behövs i mer omfattande projekt.