samarbete

RAMAVTAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TYRESÖ KOMMUN


SUNDBYBERGS STAD

TRAFIKKONTORET
STOCKHOLM STADTYRESÖ BOSTAD

KUNDER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wallenstam är ett företag som gör mer än förvaltar hus.
I nära samarbete med staden arbetar de för att skapa trygga platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka.
Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Göteborg.

EXPLOATERINGSKONTORET, 
STOCKHOLMS STAD

Bland annat jobbar vi åt Exploateringskontoret i Hagastaden.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna

Arcona Lean Construction projekterar och bygger hus på entreprenad i nära samverkan med kunder och leverantörer. Arcona arbetar alltid med det övergripande syftet att förstå vad som skapar värde för kunden och skapa lokaler som utvecklar kundens affär.

Kärnverksamheten i JM Entreprenad AB är anläggningsentreprenader. Vårt geografiska verksamhetsområde är Storstockholm, som vi varit med och byggt upp ända sedan 1945. Kunderna är professionella beställare inom privat, kommunal och statlig sektor.

I Sundbyberg stad jobbar vi bland annat som projektledare i Sundbybergs stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen-Ör. Vi utför även gatuprojekteringsuppdrag inom vårt ramavtal med Sundbyberg.

SAMARBETSPARTNERS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iterio är konsulter inom samhälls-planering och samhällsbyggnad.
De hjälper kunder med projektledning, projekteringsledning och data-samordning.
Deras teknikspecialister jobbar i alla skeenden inom geoteknik, miljö och trafik.

Helm bedriver konsultverksamhet främst inom projektledning, projekteringsledning, byggledning, installationssamordning samt besiktning.

Liljewall arkitekter är idag ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 170 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires.

Funkia planerar och gestaltar utemiljöer.
Med analys, form, funktion och kommunikation hjälper de sina beställare genom hela omvandlingsprocessen av landskapet – från insikter till färdigt resultat.

Total vill åstadkomma en arkitektur som levererar mer än det mest förutsägbara.
Det ska vara en hållbar arkitektur i alla sina beståndsdelar.

Geomind erbjuder sina tjänster till dig som söker en konsult med stor geoteknisk kompetens och branschkunskap. 

Mandaworks

VA Resurs

Nivå